Писмен въпрос E-0678/07 зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Обществени поръчки и Директива 92/13/ЕИО