Cauza T-3/15: Hotărârea Tribunalului din 4 decembrie 2015 – K-Swiss/OAPI (Reprezentarea unor benzi paralele pe un pantof) [„Marcă comunitară — Înregistrare internațională desemnând Comunitatea Europeană — Marcă figurativă reprezentând benzi paralele pe un pantof — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]