/* */

ГД Селско стопанство и развитие на селските райони – Обява за свободно работно място за директор (степен AD 14) – Дирекция Връзки с други институции, комуникация и документация (AGRI.K), Брюксел (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) – COM/2008/10069