Регламент (ЕИО) № 584/75 на Комисията от 6 март 1975 година относно определяне на подробни правила за прилагане на системата за участие в търгове за възстановявания при износ за ориз$