Писмен въпрос E-6018/08 зададен от Konrad Szymański (UEN) на Комисията. Нелепи коментари от г-н Гарков