Писмен въпрос E-3708/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Деца булки в Саудитска Арабия