SKRIFTLIG FRÅGA E-1539/01 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Det inflytande som det växande behovet av råvaran coltan för mobiltelefoner har på fortsättandet av inbördeskriget i Kongo-Kinshasa.