KIRJALLINEN KYSYMYS E-1539/01 esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL) komissiolle. Matkapuhelinten valmistuksessa käytettävän kolumbiitti-tantaliitin kasvavan kysynnän vaikutukset Kongon demokraattisen tasavallan sisällissodan jatkumiseen.