ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1539/01 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Η αυξανόμενη ζήτηση ορυκτού κολτανίου για την κινητή τηλεφωνία και η επίδρασή της ως προς τη συνέχιση του εμφυλίου πολέμου στο Κογκό-Κινσάσα.