Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 септември 2008 г. # Juana Maria Coto Moreno срещу Комисия на Европейските общности. # Публична служба - Длъжностни лица - Конкурс на общо основание. # Дело F-127/07. Coto Moreno/Комисия TITJUR