Обявление до предприятия, възнамеряващи да внасят в Европейския съюз или да изнасят от Европейския съюз контролирани вещества, които разрушават озоновия слой, както и до предприятия, възнамеряващи да поискат за 2010 г. квота за такива вещества, предназначени за лабораторни и аналитични цели