Регламент (ЕО) № 51/2008 на Комисията от 22 януари 2008 година за издаване на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 март до 31 май 2008 г.