Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/791, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2017, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Stupavské Zelé (SAN))$