Писмен въпрос E-1285/07 зададен от Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) на Комисията. Защита на правата на човека в Китай