Писмен въпрос E-1437/07 зададен от Catherine Stihler (PSE) на Комисията. Лов и поставяне на капани за птици в Малта през пролетта