Регламент (ЕО) № 1070/2007 на Комисията от 18 септември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци