Писмен въпрос E-3343/09, зададен от Ilda Figueiredo (GUE/NGL) на Комисията. Отхвърляне на заявления, внесени от UTAD (Университета на Trás-os-Montes и Alto Douro), Португалия