Писмен въпрос E-5088/07, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Санкции срещу Мианмар