PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 2318/89 на Комисията от 28 юли 1989 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1764/86 относно минималните изисквания за качество за продуктите на доматена основа, които имат право на производствена помощ