Писмен въпрос E-0204/07 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Развитие на работата по изготвяне на кадастъра