Дело C-216/07: Иск, предявен на 25 април 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия