Писмен въпрос E-6988/10 Marietje Schaake (ALDE) до Комисията. Президентът ал-Башир в Кения