Писмен въпрос E-0609/08 зададен от Jules Maaten (ALDE) на Комисията. Изменение на директивата относно тютюневите изделия и последващи действия във връзка с Резолюция P6_TA(2007)0471