Писмен въпрос E-0300/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Проблеми, свързани със съвместно използване на кодове при полети