Държавна помощ — Германия и Австрия — Държавна помощ C 16/09 (ex N 254/09) — BayernLB — Германия и Hypo Group Alpe Adria — Австрия — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (Текст от значение за ЕИП )