Писмен въпрос E-3297/07 зададен от Philip Bradbourn (PPE-DE) на Комисията. Европейски средства, отпуснати на Обединеното кралство