Дело C-522/06: Иск, предявен на 22 декември 2006 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия