Писмен въпрос E-3740/09, зададен от Jim Higgins (PPE) на Комисията. Въвеждане на банкнота от 30 евро