Писмен въпрос E-4334/09, зададен от Georgios Papastamkos (PPE) на Комисията. Роля на движеща сила, изпълнявана от местните общности