CORRIGENDUM:#Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз - ЧАСТ ВТОРА: ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА - ДЯЛ I:ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ - Член 11