TITJUR Заключение на генералния адвокат Lagrange представено на19 октомври 1959 г. # Société des fonderies de Pont-à-Mousson срещу Върховен орган на Европейската общност за въглища и стомана. # Дело 14-59. Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Върховен орган