Регламент (ЕО) № 852/2008 на Комисията от 29 август 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци