/* */

Писмен въпрос E-1108/08 зададен от Jens-Peter Bonde (IND/DEM) на Съвета. Договора от Лисабон