A Tanács határozata (1998. december 3.) az Europolnak egyes bűncselekményekkel való foglalkozással történő megbízásáról, amelyeket ténylegesen vagy feltehetőleg olyan terrorista cselekményekkel összefüggésben követtek el, amelyek az élet, testi épség, személyes szabadság vagy vagyon ellen irányulnak (1999/C 26/06)