Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 1998, kterým se Europolu uděluje pravomoc zabývat se trestnými činy proti životu, tělesnému zdraví, osobní svobodě nebo majetku spáchanými nebo těmi, které by mohly být spáchány, v rámci teroristických činů (1999/C 26/06)