Писмен въпрос E-0773/09, зададен от Manolis Mavrommatis (PPE-DE) на Комисията. Контрол върху действащите банки на територията на цяла Европа