2017 m. spalio 10 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1836, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai