Регламент (ЕО) № 134/2008 на Комисията от 15 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци