Kommissionens förordning (EG) nr 868/2003 av den 19 maj 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det tredje anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 604/2003