/* */

Писмен въпрос E-6260/08 зададен от Gay Mitchell (PPE-DE) на Комисията. Професионални сдружения или синдикати на независими журналисти