Писмен въпрос E-4096/08, зададен от Fiona Hall (ALDE) на Комисията. Отношение към мюсюлманите Ахмадия в Пакистан