/* */

Писмен въпрос E-6670/08 зададен от Guy Bono (PSE) на Комисията. Мерки за смекчаване на изискванията за превод на европейски патенти