Наредба № 6 от 22 ноември 2007г. за компетентност на морските лица