Писмен въпрос E-4634/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Няма лекарства против рак за британците