Дело C-80/09 P: Жалба, подадена на 23 февруари 2009 г. от представителите по индустриална собственост Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill и Andreas Herden срещу решението на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 16 декември 2008 г. по дело T-335/07 — Volker Mergel и др./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)