Писмен въпрос E-2029/07 зададен от Pilar del Castillo Vera (PPE-DE) на Комисията. Аудиовизуално изкуство