Регламент (ЕО) № 1502/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за издаване на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 812/2007 за свинско месо