Писмен въпрос P-0186/09, зададен от Hannes Swoboda (PSE) на Комисията. Последствия от газовия спор между Русия и Украйна за гражданите на държавите-членки на ЕС