Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 171/2007 от 7 декември 2007 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП