Mål T-725/18: Överklagande ingett den 7 december 2018 – Intercontinental Exchange Holdings mot EUIPO (BRENT)